SaK TECHNOLOGY s.r.o.

Servis a služby

Servis

Servisní práce

Zajišťujeme vlastními silami záruční i pozáruční servis našich vzduchotechnických jednotek. Dodáváme všechny náhradní díly (např. ventilátory, výměníky, frekvenční měniče, atd.) i spotřební materiál jako např. vzduchové filtry.

U jednotek s přímým chlazením a tepelným čerpadlem zajistíme odpovídající pravidelné kontroly okruhů a chladiva.

U jednotek vybavených měřením a regulací naší výroby zajistíme jejich zprovoznění a případné zaškolení obsluhy.

V případě požadavku na umístění jednotky v obtížně přístupných strojovnách, zajistíme demontáž jednotky naší výroby na místě a její zpětnou montáž ve strojovně.

Služby

Měření a analýza VZT systému

Multifunkční přístroj AIRFLOW TA465-P

 • termickou sondu typ 960
 • lopatkovou sondu typ 955
 • sadu nástavců k měření objemových průtoků

Co měříme:

 • rychlost proudění vzduchu (termickou sondou i lopatkovou)
 • teplotu měřeného vzduchu
 • objemový průtok v potrubí nebo koncovými elementy, sondami nebo pomocí nástavců na vyústkách a talířových ventilech
 • tlak, přetlak, podtlak
 • barometrický tlak

Služby nabízíme:

 • měření skutečného průtoku vzduchu VZT jednotkou – rozdílem tlaků na sací dýze ventilátoru např Ziehl-Abbeg, pouze pokud je ventilátor vybaven odběrnou sondou na dýze
 • měření průtoku vzduchu libovolným vzduchotechnickým potrubím
 • měření přůtoku vzduchu na koncových elementech kromě vířivých anemostatů
 • měření tlaků ve VZT potrubí
 • měření tlakových poměrů u VZT jednotky
 • měření přetlaku / podtlaku ve větraných místnostech
 • případné drobné zaregulování průtoků pomocí potrubních klapek nebo na koncových elementech (vyústkách, ventilech,…)

Všchny služby mohou obsahovat písemnou zprávu s vyhodnocením měření včetně kalibračních protokolů použitých přístrojů.

Dále nabízíme prohlídky (kontroly) celých vzduchotechnických rozvodů. Kontroly nastavených průtoků.

Pomocí filmového vyvíječe (nezávadného) dýmu zviditelnění proudění vzduchu, nebo zjištění kam je vzduch konkrétním zařízením distribuován v případě neexistujícího projektu stávajícího stavu rozvodů vzduchotechniky.

Dále nabízíme kontrolu montáže a revize požárních vzduchotechnických zařízení (požární klapky, požární ventily, požární stěnové mřížky).

Půjčovna měřících přístrojů a sond

Multifunkční přístroj AIRFLOW TA465-P

 • s termickou sondu typ 960
 • s lopatkovou sondu typ 955
 • sada nástavců k měření objemových průtoků

Měřák oxidu uhličitého

 • pro měření efektivity nebo dostatečného nadimezování VZT systému

Měřič hluku:

 • pro měření hluku
 • 2. třída podle IEC 61672
 • rozsah frekvencí 31.5 Hz – 8 kHz
 • rozsah měření 30 dB – 130 dB

Měřič průtoku:

 • pro menší výustě a ventily
 • praktické a rychlé zaobcházení

Návrh a instalace systému měření a regulace

Naše společnost dodává kompletní systémy regulace nejen pro vzduchotechnické jednotky, ale také pro otopné systémy, výměníkové stanice, technologické chlazení a další speciální aplikace různého charakteru.

Systémy měření a regulace dodáváme v různých typech rozvaděčů dle požadavku projektu – například pro aplikace do čistých prostor, prašného prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu apod.

Součástí našeho týmu jsou programátoři regulačních členů. Program je tak vytvářen přesně na míru požadavkům zákazníka a lze jej dále rozšiřovat.

V dodávaných systémech jsou využívány moderní regulátory renomovaných výrobců.

Jako volitelnou součást systémů dodáváme dotykové ovládací panely s vizualizací systému, které významně usnadní ovládání i těch  nejsložitějších technologických celků.

Jsme dodavatelem kompletních systémů detekce plynů. Jako příklad lze uvést CO2, NH3, CH4, toluen, apod.

Náš tým je složen z odborníků s dlouholetou praxí.

Senzory CO2, VOC a RH

Kompletní sortiment čidel pro řízení VZT dle kvality vzduchu
Jedná se o nejefektivnější provoz větracího systému – jen, pokud je potřeba
Nabízíme čidla Co2, VOC a RH
Dále pak kombinovaná čidla
Součástí sortimentu jsou i další elektronické členy pro provoz více senzorů s jednou jednotkou
Čidla nacházejí uplatnění především ve školách, kancelářích a dalších prostorech, kde se počet lidí v prostoru mění

Jistota pro vaše projekty

Jednotky a ventilátory procházejí složitým procesem certifikace výrobků, který je prováděn autorizovanou osobou 227 – VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB – CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST.

Součástí certifikace je i ověření skutečných parametrů výrobků a porovnání s udávanými charakteristikami.

Dle platné legislativy nesmí být výrobek bez těchto certifikátů součástí stavby.

Certifikace zahrnuje:

 • Měření vzduchových výkonů zařízení a porovnání naměřených hodnot s parametry udávanými výrobcem
 • Měření hlukových charakteristik a porovnání naměřených hodnot s parametry udávanými výrobcem
 • Srovnání technických údajů s platnou legislativou
 • Pravidelný roční dohled