SaK TECHNOLOGY s.r.o.

Měření a regulace

Regulace v současné době v mnoha případech patří k dodávce vzduchotechnické jednotky.

V případě dodání kompaktu (v jednom kuse) osazujeme rozvaděč již přímo na opláštění a na místě dodání odpadá nutnost kabeláže mezi rozvaděčem a periferiemi jednotky. Celý proces instalace jednotky se tak velmi urychlí a navíc je jednotka profesionálně kompletně osazená přímo z výrobního závodu.

V případě dodání jednotky na několik oddělených sekcí je možné dodat pouze komponenty MaR a na místě stavby zařídit kabeláž a zprovoznění jednotky nebo je možné jednotlivé sekce ve výrobě připravit tak, že se na stavbě jednoduše propojí.

Regulace standard

Na jednotce je umístěn plastový nebo kovový rozvaděč, který obsahuje řídící desku regulátoru, jističe a svorkovnice. Součástí dodávky je rovněž dotykový nástěnný ovladač 4,3″, kanálové čidlo teploty přívodního vzduchu a fasádní čidlo venkovní teploty. Ovladač a čidla je nutno zapojit po připojení vzduchotechnické jednotky na místě. Volitelně lze k regulátoru dodat čidlo CO2, čidlo tlaku, nebo vlhkosti s výstupem 0-10V. Celkově lze připojit až 3 čidla s výstupem 0-10 V současně.

Regulátor je určen pro přívodní, odvodní, cirkulační a rekuperační jednotky ve vnitřním i venkovním provedení.

Funkce regulátoru

Řízení teploty:

 • kaskádové řízení (podle teploty odtahovaného vzduchu) s min./max. limitem teploty přívodního vzduchu
 • řízení teploty přívodního vzduchu
 • řízení vodního nebo elektrického ohřívače
 • řízení vodního chladiče nebo přímého výparníku (tepelného čerpadla)
 • řízení předehřevu
 • protimrazová ochrana vodního ohřívače
 • ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače

Řízení ventilátorů:

 • řízení přívodního a odtahového ventilátoru (4 nastavitelné úrovně výkonu)
 • řízení výkonu EC motorů
 • řízení výkonů na konstantní tlak / průtok
 • řízení výkonu dle čidel CO2 a vlhkosti současně (max. 3 čidla)

Řízení rekuperace a směšování:

 • řízení výměníku zpětného získávání tepla
 • ochrana proti zámrazu by-pass klapkou nebo změnou otáček přívodního ventilátoru
 • řízení směšovací klapky

Alarmy:

 • informace o alarmech na dotykovém ovladače
 • reset alarmu z dotykového ovladače

BMS:

 • možnost připojení do systému BMS přes
  • sériovou komunikaci RS485
  • komunikační protokol ModBus (RTU)

Zabudované hodiny reálného času s týdenním kalendářem

Vstupy:

 • odporové 5x Pt1000, rozsah -25°C … +70°C
 • digitální 8x bezpotenciálový kontakt (např. start / stop, požární alarm, chyba elektromotorů, zanesení filtrů, …)

Výstupy:

 • analogový 7x, 0-10V/2mA
 • modulační 2x, 21VDC ± 2VDC / 50mA
 • reléový 8x, 250VAC / odporové zatížení
 • napájení čerpadla / stykače ohřívače

Komunikace:

 • 2x sériový port RS485
 • vzdálenost až 1200m
 • komunikační protokol MODBUS RTU

Volitelný WebServer:

Rozvaděč může být vybaven volitelným webserverem, který po připojení k regulátoru umožňuje vzdálený přístup a řízení regulátoru. Komunikace je pomocí webové stránky na nastavené internetové adrese zobrazené webovým prohlížečem na počítači nebo mobilním telefonu. Webová aplikace je chráněna přístupovým heslem. Umožňuje plné řízení regulátoru včetně nastavení týdenního kalendáře.